1. 1.
  son derece olası bir durumdur,,,
  kişinin karakter yapısı, beğenileri, paylaşımları ve karşısındaki insanlardan beklentilerine göre değişen duygu yoğunluğudur...

  ortak hikaye şöyledir;

  erkek yaşıtlarından ya da kendinden küçük kızlardan beklediği olgunluğu, bilgeliği, kültürü, tecrübeyi, kendine paralel düşünce yapısını görememektedir,
  bu da aradığı donanımların yoğun olarak bulunduğu daha üst yaş grubuna yönelmesine neden olur.

  hatunun da benzer türdeki kriterleri, arayışları varsa yaş ne olursa olsun samanlik seyran olur.

  (bkz: alan memnun satan memnun)
  (bkz: gönül bu istediği yere konar)
  15 -2 ... balyancho
 2. 2.
  Günümüzde arkadaşlar arasında Wayne Rooney sendromu olarak adlandırığımız sendromdur.
  2 ... trouble
 3. 3.
  (bkz: cekirdekten yetismek)
  2 ... balyancho
 4. 4.
  magazin haberlerinde karşılaşılan ve alışıldığı için artık tepki gösterilmeyen eylem. şöhret peşindeki genç, yaşça büyük hanıma yaklaşır ve ilan-ı aşk eder. örnekleri çoktur ülkemizde.
  1 -1 ... legend of the stranger
 5. 5.
  (bkz: anaokul ogretmenine asik olmak)
  7 ... micomania
 6. 6.
  olgun hatunlardan hoşlanan bi' herifin amacı hatunu yatağa götürüp çıtırlığını gösterme olayıdır ki fazla uzun ömürlü olmaz.
  2 -3 ... dreamshower
 7. 7.
  sirkülasyondaki tabir gereği( umarım silinmez..) ; "suzan'a a$ıksın hea" denen güruhu olu$turan, hayal tabirleri ile ya$adıklarından olsa gerek sms tadında ya$am kapsüllerine enjekte edilmi$ sabi sıbyanların, çok fazla cartoon seyretmesinden mütevellit hasıl olması beklenen pratikte gerçek bir ba$arısızlık menendi olacağından $üphe duymadığım, bu hissiyatlarının if$aatında bulunanlarınsa kar$ılık aldıklarını söylediklerini dü$ündükçe recep ve din karde$lerini aklıma getiren ba$lık.

  olasılıklar neticesinde olası olmayan durum.

  (bkz: dumanlı dumanlı oy bizim eller)
  2 -2 ... ceviz agaci
 8. 8.
  (bkz: > her zaman = den evladır)
  2 -1 ... uzaklarda
 9. 9.
  (bkz: milf)
  3 -1 ... ozgurlerce
 10. 10.
  toplumsal kriterler bir kenara bırakılabiliyorsa, mükemmeldir. (elbette ki aşk karşılıklı ise)
  5 ... bl