1. 1.
    nazan öncel ukala dümbeleği şarkısı.
    ... la havle vela corvette