1. 1.
    nefsinin her dediğini yapan kişi için geçerlidir. evet.
    1 ... entente cordiale