1. 1.
    Meclise girdiğimde sunacağım önerge.
    1 ... the president