1. .
    bir yurdum gerçeğidir...

    kendi sosyal güvenliği ve geleceği için prim ödemek zorunda olan ve bu primleri ödeyememesi halinde önce hacze, yine tahsilat yapılamaz ise hapse uğraması hadisesidir...
    ... escold