1. 1.
    birde bunun insan versiyonu vardır. imsan versiyonu çok eskilerde kaldı.
    2 ... watiztiz