1. 1.
    tüm müslümanlara örnek teşkil etmesi gereken müslümanlıktır. iman gücü var şampiyonda!
    -1 ... darah hitam