1. 1.
    "Fakir, yoksul, züğürt" anlamında sözcük.
    ... yetkili mercimek