1. .
    yıldız asyalı* isimli yapmacık bayan* tarafından söylenmesi muthemel cümledir.
    2 ... cliffburton