1. 1.
  Chp içinde 55 yıldır çatışmakta olan iki farklı görüştür.

  Bugün chp'de meydana gelen ayrışma aslında "kim Kemalist kim sosyal demokrat" tartışmasıdır.

  Bir insan ya kemalisttir ya sosyal demokrat. Herkes safını belirlemek zorunda.
  1 -1 ... kemalist teorisyen
 2. 2.
  (bkz: Militarist kemalizm vs antimilitarist sosyalizm)
  -1 ... tayber dogan
 3. 3.
  kemalizm sosyal-halkçı bir görüştür... ama sosyal demokrasi sovyetler sonrası bir batı sentezidir.

  dolayısı ile
  kemalizm ne sosyal demokrasi ile versus olabilir...
  ne de aynı.

  sosyal demokrasi kemalizme ters düşmez ama kemalizm sosyal demokrasiyi karşılamaz.

  yaşınız kaç aq?!
  1 -3 ... advntst
 4. 4.
  Yok öyle bir tartışma. Her kemalist aynı zamanda bir sosyal demokrat adayıdır. 6 oku iyi okuyunuz.

  Yeni nesil Kürtçü devrimci çıkması revizyonist liberal tipleri sosyal demokrattan saymayalım...
  ... uzay muhtari
 5. 5.
  Chp artık tek bir görüş olduğu için sorun olmayan... Alayı kürtçü amk.
  1 ... gothmog15
 6. 6.
  1965'ten beri chp içinde çatışmakta olan iki farklı ideolojidir. 2002-2010 arasında kemalistler üstünlüğü ele geçirmişse de dersimli kemal'den sonra kemalizm chp'den tamamen tasfiye edilmiştir.
  4 ... kemalist teorisyen
 7. 7.
  bakış açısına göre aynı gibi anlaşılabilmekle birlikte temel farkları bulunmaktadır. düşünce akımları, üretildikleri topluma göre değerlendirilmelidir. sosyal demokrasi, avrupa'da soğuk savaştan sonra ortaya çıkan bir denge sistemidir ve zamanla gittikçe sağa kaymış, 'sosyal' özelliğini yitirmiştir. türkiye'de düşünce akımları avrupa ile eşgüdümlü ilerlemedi. buranın 'denge' sağlayıcı ideolojisi kemalizmdir. kemalizm de sosyal demokrasi gibi yıllar geçtikçe sağa kaymıştır ve en temel niteliği olan devrimciliğini yitirmiştir. sosyal demokrasiden farkı, hala bu ülkede tek mantıklı ideoloji olması, zamanla geçerliliğinin bitmemesidir. çünkü aynı zamanda bağımsızlığın güvencesidir. geri kalmış toplumlarda fikir akımlarının çok da işlevi yoktur. kemalizm gibi birleştirici düşüncelere gereksiniyoruz ivedilikle...
  ... eddie dean
 8. 8.
  Öncelikle Kemalizm izm takısı aldığı için Türkçe bir kelime değildir. Atatürkçülük terimi daha Türkçe bir kelimedir.

  Tarihsel olarak baktığınızda yarı sosyalist ekonomi planları Atatürk dönemine kadar gider. Kapitalizmi sömürüp halk odaklı gitme politikası Atatürk'ün devlet sosyalizmi politikası ile AP açık ortadadır.

  Devlet şirketlere kısıtlı imkanlar verir ve sonucunda aldığı yüksek vergiler ve devletin elindeki kaynaklar ile devlet ayakta kalır ve şirketler sadece devleti büyüten araçalar haline gelir. (tabi tüm devletin hammadde tesislerini fabrikalarını uyanık biri para yok kasada serbest piyasa lazım diye satmaz ise işleyecek bir sistem.)

  Ayrıca da Atatürk'ün sağ milliyetçiliğe bakış açısını 36 da Recep pekeri ve ismet inönü ile olan tartışmasından görmeniz pek mümkündür. 36 yılında daha 2. Dünya savaşı başlamamış iken bu ikili Türkiye'de faşist konseyi kurmak istemiş. 2. Günü Recep Peker CHP sekreterliğini kaybetmiş. ismet inönü de bir sonraki dönem koltuğunu celal Bayar a kaybetmiştir.

  Bu da aslında Atatürk'ün sağ milliyetçiliğe sert tavrını ve sol milliyetçi ulusalcı duruşunu gözler önüne serer.

  Sosyal demokrasi ile kıyaslamak için ise etkilendiği farklı ekolleri ve farklı ülkelerde ki yorumlarını iyi bilmek gerekir.

  Türkiye'de sosyal demokrasi ye Ecevit gözünden bakar isek 6 oka uyan politikalar ve sosyal demokrasi den çıkmayan bir çizgi görür iken. Günümüz CHP sosyal demokratları liberalizm den bolca etkilen imiş Avrupa sosyal demokrasi si ile hareket ederler. Atatürkçülüğü, hangisi ile kıyasladığınız da çok önemlidir. DSP sosyal demokrasi si atatürkçülük geleneğine sadık iken, shp den bolca etkilenmiş günümüz CHP sosyal demokrasi si Avrupa ekollerine daha bağlıdır.

  Özetle farklı perspektifler de bir tarafın sosyal demokrasi anlayışı Atatürkçü gelenekten gelir iken bir tarafın sosyal demokrasi anlayışı batı endeksli hareket eder.

  Bu tür aynı oluşumda farklı ekoller kavramını tarihin bir çok noktasında görmemiz mümkündür. En basit örneği ile aynı ideolojiden gidip farklı mandalara girmek isteyen mebuslarımız gibi. Ya da farklı bir ülkeden örnek verir isek. Misal çin. Çin'in komünist ayaklanmasında bazı kişiler soviyet yanlısı bir duruş sergiler iken bazı kişiler Mao yanlısı bir tutum takınmıştır.

  Ya da Almanya'nın nasyonal sosyalist partisi içindeki çatışmalar.

  Sabaha kadar sayılabilir. Bu liste.

  Arjantine mi gidelim meksikaya mı yoksa Amerika'ya mı seçim sizin.
  -1 ... uzay muhtari