1. 1.
    zincir gibi birbirine bağlanmış ilişkidir. sebep ortak ehli sünnet düşmanlığı.
    2 -3 ... ehli sunnet
  2. 2.
    Kemalistler yine rahatsız.
    1 -2 ... ehli sunnet