1. 1.
    Oldukça gariptir. Oysa ki Hz. Muaviye de m. Kemal de benzer şekillerde başa geçmişlerdir.
    -2 ... sacma sapan konusan adam