1. 1.
    kemalist ve cemaatçi ikiz kardeştir. aynı tabaktan beslenir. *
    -2 ... kurtcebe noyan
  2. 2.
    parlak yüzlüler vs badem bıyıklılar olarak da kurulabilecek denklem.
    ... bambam bigelow