kemalist saldırısında alınması gereken önlemler başlığına bugün entry girilmemiş.