1. 1.
    Sağlıklı düşünebilen herkesin dile getirebileceği beyan. Emevizm kemalizmden daha evladır, kemalist olacağıma emevist olurum. bir dakika ben zaten öyleydim *
    -2 ... sacma sapan konusan adam
  2. 2.
    (bkz: fesli bunağın sözlükte takılması)
    1 ... nardaninciler