1. 1.
    kemalist kıza reddedemeyeceği bir teklif sunmaktır.
    3 -2 ... dendrobatidae