1. 1.
    Her kemalist kadın/erkek inançsız mı?
    5 -1 ... david gilmourun parmaklari
  2. 2.
    Kemalist kızlar seksi fakat ahlaksızdır. Müslüman erkek ise efendi fakat çekingendir.
    1 -2 ... tenete