1. 1.
    aklı başında her hristiyanın yapması gereken icraat.
    1 ... dendrobatidae