1. 1.
    sözlük botu başlığıdır.
    ... monk of monkmountain