1. 1.
    Büyük türk komutanı, siyasetçisi. Asıl ismi mustafa Atatürktür, pek bilen olmaz.
    -1 ... yahigewrovski