1. 1.
    gereğinden çok acele etmek.
    ... nevilevile