1. 1.
    Artistir gavur. Bilmem ne baldwin...
    1 ... templier