1. .
    delicesine bir iletişim içerisinde geçen yüzyılımız nedeniyle hızla ivme kazanan ve coşmaya da devam edecek olan sürükleniştir. bu elbette ki işin kötü ve de çoğu insana dokunanan kısım, aynanın öbür yüzünde ise bu kaostan meyveler toplamayı başarabilen kişiler vardır. bu insanlar, uçları açılan, her türlü anlama gelmeye başlayan kelimelerden haz almasını da bilir, bu kaostan düzen kurmasını da.

    kelimeler ile oynayıp onları bir taraftan güçsüzleştirip bir yandan da yepyeni anlamlar yüklüyorken, diğer bir taraftan da fırtınanın şiddetlenişine, ana yolların silinip sayısız derecede küçük ve de tekin olmayan ara yolların açılışana tanıklık ediyoruz. hangi yolu seçeceğimiz ise, neyi aradığımız ve ne olmak istediğimizla doğru orantıdadır.

    bir seçimde bulunmayacak olanlar da vardır şüphesiz, onlar akıntıda kaynayacak ve büyük bir ihtimalle hiç iz bırakmadan silineceklerdir.
    ... mikserde yuzen balik