1. .
    ota boka konmamaları kuwwetli ihtimaldir. hem kelebekleri ömrü az olurmuş zaten bu kısa ömürde nereye konarsa konsun hoş karşılamak lazım
    ... organizma
  2. .
    at penisine kondukları söylenir.
    ... oscarheykelcigi