1. 1.
  Çoğu müslüman kişinin dahi bilmediği ( bir müslüman'ın Kur'an ayetlerini bilmemesi ne acıdır.. ) bir ayettir. Bilenlere selam olsun. Ayet şudur, düşünülünce ne muazzamdır :

  Biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Fakat insan, tartışmaya son derece düşkün bir varlıktır.

  "fakat insan, tartışmaya son derece düşkün bir varlıktır." Subhanallah ..

  ( Bu ayet ile ilgili müthiş bir hadise vardır. Hem tebessüm ettirir, hem düşündürür. Şöyledir :

  Hz. Ali anlatıyor:
  "Bir gece Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- evimize geldi, beni ve kızı Fâtıma'yı uyandırıp, "Haydi namaz (teheccüd) kılmıyor musunuz?" dedi. Ben de: "Ey Allah'ın Rasûlü, canlarımız Allah'ın elindedir. Eğer bizim kalkmamızı dilerse O kaldırır!" diye cevap verdim. Benim bu sözüm üzerine Rasûlullah dönüp gitti, bana hiçbir karşılık da vermedi. Onun giderken ellerini dizlerine vurarak "insan tartışmaya ne kadar da düşkündür!" (Kehf.54) ayetini okuduğunu duydum" (Buhârî-Müslim) )

  (bkz: Kur an hayattır)
  2 ... ebuabdullah