kediyi canlı canlı yakan şerefsiz başlığına bugün entry girilmemiş.