1. 1.
    memduh basgan sen misin ? aynen.

    kokunu alıyorum sanki.
    ... ortadireksaban