1. 1.
    bir rte sözünü hatırlatmıştır bana;
    “Bu görüşe uymuyorum saygı da duymuyorum”
    ... kelagerm