1. 1.
    izmirlilerin duasidir.

    selam ve duva ile.
    ... erecteo