1. 1.
    Zatımın izahatı olan film repliğidir. Hayat ancak bu denli muntazam tasvir edilebilinirdi.
    -1 ... id est