1. 1.
    yasalar hazırlanırken kullanılan sistemlerden biridir ve 'meseleci sistem' olarak da adlandırılır. ilgili sistemde, her mesele için ayrı bir yasa maddesi oluşturmak esastır ve bu nedenle de hazırlanan yasaların madde sayıları oldukça çoktur. bu konuda liderlik prusya devlet yasası'ndadır ve madde sayısı onbin civarındadır.
    3 ... liberalisticcommunist