1. 1.
  yazıyı ilgi çekici hale getirmek için hoş bir diyalogla başlayalım bakalım..

  ceviz kabuğu'nda, orhun abidelerinde geçen 'ötügen yış' olayını tartışıyorlar başka bir türk dili uzmanı ile. ötüken ormanı mı, ötüken kanunlar mı demektir bu diye.. yok ormandır, yok kanundur derken karşısındaki 'sen ötükenin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorsun' diyor. kazım usta ise 'ben tanrı dağlarında doğdum ulan' diye karşılık veriyor. bu da bir anektod olsun.

  efendim kazım mirşan. büyük adam. gençliğinde, orta asya'dan çıkıp türkiyeye gelmiş, burada okumuş, araştırmalarını burada yapmıştır. tüm türk lehçelerini bilir. bunun kendisine ve özellikle de türklere kazandırdıkları bambaşkadır.

  bütün abecelerin kaynağı türk abecesidir, der. göktürk harflerine benzer yazıtların dünyanın bir çok yerinde bulunmasına karşın okunamaması konusunda delirir. der ki, 'adamlar kendi dilleriyle okumaya çalışıyorlar. dolayısıyla da çözemiyorlar elbet. ancak ben bunları okuyorum. bunlar türkçedir.'

  şimdi.. adam osmanlıca ve anadolu türkçesi hariç 39 türkçe lehçesi biliyor. benim ev dediğime tuvalı eb, kazak ib, tatar üv diyor. e adam bunları biliyor. transkripsiyonlarını da biliyor ve çatır çatır okuyor. etrüsklerin, sümerlerin ve bilimum uygarlığın temelinde (yazı=uygarlık) türklerin olduğunu gösteriyor. tabii sadece benim bu söylediklerimi yaparak değil. ama ben de insanım, yazamayacağım daha da.

  adam alıyor, okuyor, bakın ben okudum bu bu bu demek diyor. adamı umursayan var mı? pek değil. ya avrupalıların bize dayattığı türk tarihi devrilir de gerçeği bulursak? pek hoşlarına gitmez eminim.
  8 -1 ... tengrikut
 2. 2.
  kazım mirşan ın 3 program boyunca (ve bazı dünyaca ünlü tarih profesörümüzün de katılımıyla) ceviz kabuğu programlarında öne sürdüğü yeni tarih tezi ile ilgili bilgilere, programın kitap haline getirilen tarih türk de başlar* adlı eserden ulaşılabilir. ortaya atılan bu yeni tarih tezi, evet eğer doğru ise, günümüzde tartışma konusu olan pek çok siyasi sorun da dahil olmak üzere, dünyaya bakışımızı değiştirecek nitelikte önem arz etmektedir. bu nedenle kendisi bazı kesimler tarafından hayalci olarak küçümsenmektedir! ancak kazım mirşan ın söylediklerinin hiç biri doğru olmasa bile söylediği son derece önemli bir şey var ki, o da şudur: "batı bir tarih tezi ortaya atmış, ve bir film gibi önümüze koymuş, siz bu'sunuz işte demiş. bunu kendi nesillerine öğrettiği gibi bizlere de öğretmiş, mutlak doğru benimsetmiş. ve biz kendi tarihimiz hakkında hiç bir araştırma yapmak gayretini göstermeden bunu gerçek kabul etmişiz..." özetle batının kafamıza geçirdiği at gözlükleri olmaksızın tarihimize bakamamışız... üniversitelermizde, akademik çalışmalarda batının tarih tezine paralel ve hatta destekleyici olmayan tezleri, üstelik aksi ispatlanamadığı halde kabul etmemiş ve bu yönde araştırma yapanların akademik yükselişini engellemişiz. sayın mirşan ın söylediklerinin bir kısmının dahi doğru olma ihtimali, bakın doğru olması değil, ihtimali dahi konunun canla başla ve nesnel şekilde ele alınıp araştırılmasını gerekli kılmaktadır. kaldı ki ortaya attığı savlarının çoğunu çürütebilen olmamıştır, kendisini küçümsemeye kalkan şahıslara verdiği cevaplar bunu ceviz kabuğunda bir kez daha göstermiştir.
  2 ... regret
 3. 3.
  bu aralar yeni bir kitabını beklediğimiz türk büyüğü, en son portekizde bulunan türkçe yazıtları inceliyordu.
  1 ... roy orbison
 4. 4.
  roma yazıtlarını okuyarak dünya da büyük sansasyon yarattı. roma yazıtlarını okumak için göktürk alfabesinden yararlandı ve türklerle italyanların aynı soydan geldiğinin en büyük kanıtını ortaya koyan sevgili ve çok değerli abimizdir kendileri.

  özgeçmişi:
  Doğu Türkistanın ili Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919'da dünyaya geldi. 1932'de öğrenimine istanbul'da devam etti. Almanya da Berlin Üniversitesi'nde ve istanbul Teknik Üniversitesinde inşaat yüksek mühendisliği okudu.

  Almanca, Rusça, ingilizce, ve Türk lehçeleri (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça (yani Uygurca), Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan, Tümenlikçe) dışında Yunanca, Latince, italyancayı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak büyük tartışmalara yol açtı.

  Etrüsk Yazısını dünyada ilk defa okuyan Mirşan, Orhon-Selene Yazıtları üzerinde de incelemelerde bulundu. Atlantis olarak bilinen mitolojik uygarlığa ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Bunun yanında Türk tarihiyle ilgili tartışma yaratacak yeni teoriler öne sürdü.
  (bkz: http://www.geocities.com/kazimmirsan/)
  1 ... camp nou
 5. 5.
  adamın iddaları büyük. batının bize verdiği resmi tarihimizi bu yönde dğiştirirsek bence yapabileceğimiz en büyük devrimi yapmış oluruz. ilk bakışta insana biraz ucuk geliyor ama söylediklerinin yarısı bile doğru cıkarsa neler deişir tahmin bile edemiyorum. incelenmesi ve üstünde dikkatle durulması gereken biri.
  ... hard liner
 6. 6.
  Kazım Mirşan (1919-... )Bir Ön Türk araştırmacısı olan Kazım Mirşan, Doğu Türkistan ın ili Nehri üzerindeki Kulca kentinde, 4 Temmuz 1919'da dünyaya geldi. 1932'de öğrenimine istanbul'da devam etti. Almanya da Berlin Üniversitesi'nde ve istanbul Teknik Üniversitesinde inşaat yüksek mühendisliği okudu.

  Almanca, Rusça, ingilizce ve Türk lehçeleri (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça (yani Uygurca), Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan, Tümenlikçe) dışında Yunanca, Latince, italyancayı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Ön Türk tarihi ile ilgili araştırmalara adadı.


  Çeşitli Savları

  Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.

  Kürtçe'nin Ön-Türkçe'den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça'ya da taşımıştır.

  Anadolu'da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.

  Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabelerinin Ön-Türkçe'den oluşmuştur.

  Roma'nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk'tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından çözümlenmiştir.)

  Etrüskçe Türkçe'dir

  Skandinavya ve Avrupa'da 5000'den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.

  Türklerle Almanlar(cermenler) akrabadır.

  Mısır'daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler Türkler tarafından yapılmıştır.

  Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarılan yeni bir tez, Türk Tarihi'nin M.Ö 16.000'li yıllara dayandığını söylemektedir. Bu teze göre yazıyı Türkler bulmuştur. Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk Alfabesidir. Ayrıca bilinen ilk Türk devleti olan Hun imparatorluğu'nun ilk Türk devleti olmadığı, ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşündedirler. Ardından At Oy Bil, Türükbil- (karşılığı: Göktürk) gelir.

  Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun kitabeleridir. Çünkü Orhun kitabelerinde kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir.

  Bugün Çin sınırları içerisinde 300 m. boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır'dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır'ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir. Bknz.Çin piramitleri.

  Norveç, isveç, Portekiz ve Fransa'daki mağaralardaki yazıların Türk damgaları (harfleri) ile okunduğunda anlamlaştığı ileri sürülmektedir.

  iskitlerin yani Sakalar'ın Türk kökenli oldukları ileri sürülmektedir.

  Etrüksler, Truvalılar, Sümerler, Hititler ve Friglerin dip kültüründe Türk uygarlığı olduğu görüşü de ileri sürülmektedir. Bu kavimler Türk olmasa bile dip kültüründe Türk etkisi vardır.

  Japon ve Çin medeniyetinin de dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya'dan Çin'e ve Japonya'ya göçen Türklerin olduğu kabul edilmiştir.

  Türkler'in Anadolu'ya gelmeleri 1071'e değil, M.Ö. 7000 yıllarına kadar götürülmektedir. Çevresi denizle çevrili Anadolu'yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu'ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pekçok Türk grubu ile karşılaşmışlardır.

  M.Ö. 10000 yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya'nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığı ve diğer kültürlere etki yaptıkları ileri sürülmektedir. Bering Boğazı'ndan geçerek Kızılderili ve Güney Amerika kültürlerinin diplerinde de Türk etkileşimi olduğu ileri sürülmektedir.

  Eserleri

  Türkçe
  1966: Türk Metriği
  1970: Prototürkçe Yazıtlar
  1978: Altı Yarıq Tigin (182)
  1983: Prototürkçe'den Bugünkü Kürtçeye
  1983: Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
  1985: Anadolu Prototürkleri
  1990: Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik
  1991: Bolbollar
  1993: Prototürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans
  1993: Yazı işretleri
  1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
  1994: Alfabetik Yazı Başlangıcı
  1992: Tatarcanın Türk Alfabesi ile Yazılması (12)
  1995: Side Bitigtaşları
  1995: Öztürkçe "-sal" eki
  1996: Preportekiz Bitigtaşları
  1996: Barış Yolunda Eğitim
  1997: Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe izleri
  1996: Fiillerin isim Ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe izleri
  1998: Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, incil, islam
  1998: Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri
  1999: Türk Takvimi
  1999: Erken Türk Devletleri ve Türük Bil
  2000: Sölgentaş Mağarası
  2000: Bilge Atun Uquq: Türük Bilge Qağan Nine Bitig
  2000: Moğulstandaki Kısa Yazıtlar
  2000: Hiyeroglifler
  2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri
  2001: Makaleler
  2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları

  ingilizce
  1986: Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir?
  1992: Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları
  1992: Prototürk Bilginlere göre Kozmik invariansların Manipülasyonu
  1996: Fiillerin isim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe izleriyrtyrtyrt
  2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır eryeryrtyrt
  2002: Eski Türk Bilginlerine göre Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars]
  2003: Erken Türklerin Skandinavya Yyrtazıtları
  2003: Erken Türklerin Anadolu Yazıtları

  Almanca
  1968: Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Yükler ile Hesabı
  1973: Proto-Grekçe Yazıtların Deşifre Edilmesi
  1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
  1993: Prototürkçe Gramer
  1996: Pro-Portekiz Yazıtları
  1996: Türlü Dillerde Proto-Türkçe izleri
  1997: Etrüsk Yazıtları

  kaynaklar
  --spoiler--
  wikipedia
  kimkimdir
  `http://www.geocities.com/kazimmirsan/`
  --spoiler--
  1 ... luksorin
 7. 7.
  kazım mirşan'ın bulduğu kanıtlarla dalga geçmek isteyen reziller; şöyle bir alay konusu edinmişlerdir; bütün dünya türk müdür? herkesi türk olarak sayarsınız şeklinde.

  hayır, bilinen tarihte başrol oynamış bütün milletler türk,ön türktür veya dip kültüründe türk kültürü vardır. bu milletlerin hiçbirisinin nüfusu döneminde kalabalık değildir; sadece başarılan işler müthiştir.

  görülen odur ki; türkler, insanlık tarihinin en önemli milletidir ve reform, rönesans yoluyla ellerinden alınan bir çok gerçeğe rahmen, bilinen ve avrupalıların yazdığı tarihte dahi 2 bin yıldan uzun süre dünyaya hükmettikleri görülmektedir.

  bunun esası 10 bin yıldır.

  son 150 sene de türk milletinin dünya üzerinde etkinliğinin azalması bütün dünyanın gerek kültürel, gerek düşmanca tavrının bu yüce millete karşı ortaya çıkmasına yol açmıştır.

  türk; tarihiyle barışıp, köklerine sarıldığı andan itibaren dünyaya tekrar hükmetmeye başlayacak ve bu sefer süreç eminim ki çok daha uzun sürecektir.
  1 ... spiritus sancti
 8. 8.
  türk tarihi ile ilgili araştırmaları ve bulguları, ilköğretim ve lise müfredatına konulması gereken çok değerli insan.*
  ... kuzeydogu
 9. 9.
  ön türkler ile ilgili araştırmaları ile tartışma yaratan doğu türkistan doğumlu (1919 gulca) araştırmacı.

  iyi derecede ingilizce almanca rusça ve türk lehçeleri, bunların dışında yunanca italyanca ve latince bilmektedir.

  Kazım Mirşan'ın Haluk Tarcan ile birlikte savundukları tezin, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleri ile 1930 yıllarında oluşturulan Güneş Dil Teorisi'ni ve Türk Tarih Tezi'ni destekleyen tarafları bulunmaktadır.

  başlıca savunuları

  1- Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.
  ilk Türk devleti Hun imparatorluğu olmadığı, ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşündedirler. Ardından At Oy Bil, Türükbil (karşılığı:Göktürk) gelir.

  2- Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun Yazıtları'dır. Çünkü Orhun Yazıtları'nda kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir. Kazakistan'da, Bu tezi destekleyen ve M.Ö 600'lere tarihlenen bazı yazıtlar bulunmuştur

  3- Türkler Anadolu'ya 1071'de değil, M.Ö. 7000'li yıllarda gelmişlerdir. Çevresi denizle çevrili Anadolu'yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu'ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmışlardır.

  4- Roma'nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk'tür. (Etrüsk yazıtları ilk defa 1970 senesinde Kazım Mirşan tarafından okundu).

  türkçe , ingilizce ve almanya yayınlanmış pek çok yayını bulunmaktadır.
  1 -1 ... anti
 10. 10.
  dünya'nın en önemli etrüsk bilimcisi g.camporeale tarafından araştırmaları kabul gören ve etrüsklerin ön türk olduğunu, etrüsklerin dip kültüründe türk kültürü olduğunu kanıtlayan araştırmacı.

  o halde; (bkz: tarih türklerle başlar)
  1 ... kutsal ruh