bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  kaymakam olmak için girilen sınavdır.

  SINAVA KATILMA KOŞULLARI

  1-Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,

  2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
  3- 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1977 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.)

  4- Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)

  5- 10-11 Temmuz 2004 veya 01-02 Temmuz 2006 veya 30 Haziran.-01Tem.muz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

  6- Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve görevleri süresince iyi derecede sicil almış olmak.

  http://ilan.memurlar.net/ilan/3922/
  4 ... tatlı su levregi