1. 1.
  Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
  Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.
  evlenme yoluyla ortaya çıkan akrabalıktır. ancak evlenmenin sona ermesiyle kayın hısımlığı sone ermez.
  ... ditty
 2. 2.
  (bkz: sıhri hısımlık)
  ... ditty
 3. 3.
  (bkz: hısımlık)
  ... ditty
 4. 4.
  evlenme akdi ile ortaya cıkar . eslerden biri ile diger esin kan hısımları , aynı tür ve dereceden kayın hısımlarıdır. kayın baba , kayın valide ve kayınbirader gibi. *
  ... şenlik