1. .
    kaygının başarıyı artırdığı denenmiştir örneğin (bkz: oss). fakat kaygı tesbiti için yapılan testlerde "ne sıklıkla kabızlık çekiyorsunuz?" gibi bir soru vardır. yani anlaşılacağı üzere kaygı başarıyı artırır ama kabız eder.
    1 ... zlatan1937
  2. .
    insanı içten içe yiyen bir düşünce topluluğudur başarıyı arttırması imkansızdır.
    2 ... drunkenstein