1. 1.
    Hawaii'nin en eski yerleşim birimi olan ve dev ağaçlarıyla ünlü Kukui'ye 1982 yılında 17,903 m2 yağmur düştü.

    istanbul yıllık yağış ortalaması ise 747 mm.

    1 mm yağış = 1 kg/m2

    kaydedilen en yüksek yıllık yağmur miktarı
    2 ... entente cordiale