1. 1.
    Ruhsuz ve duygusuz erkeğin yapacağı eylemdir. Bütün romantik ortamı uçkuru uğruna yerle yeksan eder.
    1 ... derwish dede