1. 1.
    sert adamdır be. gözümden bir damla aktı. güzel adamdır.
    ... funk