1. 1.
    (ö.1214) Süleyman Şah'ın babası, Ertuğrul Gazi'nin ise dedesidir.
    ... op dr zeki bilgilisoy