1. 1.
    Evlenme ilen doğan hısımlık türüdür. Bilinenin aksine eşler ve eşlerin aileleri hısım olmazlar. Kadının erkeğin ailesiyle, erkeğin de kadının ailesiyle arasında oluşan bağdır. Kayın hısımlığında alt soy(çocuk) ve üst soy(kayınbaba ve kayınanne) ile evlenmek yasaktır. Boşanma halinde dahi hısımlık bitmez. Sebebi ise evlenme yasagının devamını sağlamaktır.
    ... cherryladie