1. 1.
    tantuninin atası olarak bilinen mersin yörüklerince yapılan kavurmayı... sıcacık bazlama ile sıkıp... çomaç yapma olayıdır... kavurmanın yağı sıcacık bazlama ile erir ve ağzınızın sularını akıtacak bir lezzet olur...
    1 ... uzay muhtari