1. 1.
    aktrolldür, laiklik ve sekülarizm düşmanı bir yobazdır.
    ... taylan meric