1. 1.
    bir hüzünlü hikaye konusudur az gelişmiş ülkenin fosseptikleride...
    1 -1 ... erectof
  2. 2.
    Öyle bir aşkın mahsülünün dile getirdiği.
    1 ... ibik bin zibik as