1. 1.
    3. Dünya ülkesi olabilir. Hiçbir gelişmiş ülkede fikir tartışmaları kişiler üzerinden yürümez. Önemli olan toplum için önem arzeden kavramlardır.
    ... prensest