bugün

hunların batıya göç ederken barbar kavimlerin yerini deiştirmesini sağlamasıyla oluşmustur. bugunkü avrupanın etnik yapısı bu şekilde oluşmuştur. ilk çağ bitip orta çağ başlamıştır. batı roma imparatorluğu yıkılmıstır.
yeri yerinden oynatmak..
şimdiki avrupanın temellerini atan bi çağı açıp kapatan olaydır.. ayrıca bunu yapanların türk olması goğsümüzü kabartmıştır yıllar yılı... *
çin esareti altına girmek istemeyen hunların batıya göç etmesi sonucu oluşmuştur.

kavimler göçünün sonuçları:
-roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
-ortaçağ başlamış
-batı roma yıkılmış
-avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmış
-avrupa hun devleti kurulmuş(375) ve yıkılmıştır.(469)
-feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.
-barbar kavimlerin karışması sonucu avrupanın bugünkü etnik yapısı ortaya çıkmıştır
-barbar kavimler arasında hristiyanlık yayılmış
-skolastik düşünce yayılmıştır. *
tarih türkler de başlar sözünü bir kez daha kanıtLayan olay...
zincirleme dagdan gelip bağdakini kovma tamlamasi
hunlardan kacan avrupalilarin birbirlerini yiyerek batiya dogru ilerlemesi, ardindan cikan karilisiklik, ve bir cagin bitip diger cagin baslama durumsali.
safkan olduklarını iddia eden * ingilizler ve dallama fransızlar gibi günümüz avrupa milletlerinin yanısıra devletlerinin de temellerinin atılmasına neden olan önemli göçtür.

* avrupa siyasi yapısını temelinden değiştiren ve günümüz avrupa milletlerinin ortaya çıkmasına neden olan kavimler göçü'nün başlangıç tarihi olan 375 yılı tarihçiler tarafından ilk çağ'ın sonu orta çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir.

"kaçın türkler geliyor" kelami ilk defa bu donemde telafuz edilmis olsa gerektir.
(bkz: bozkır)
(bkz: kuraklık)
(bkz: avrupa hun imparatorluğu)
(bkz: ak hun imparatorluğu)
bir zamanlar türk'lerin devlet yıkıp bereketli topraklara sökün ettiği geçtiği günlerde, günümüzün avrupalı büyük devleri daha kavim kıvamında iken, anam kaçın türk'ler geliyor nidalarıyla başlattıkları yer değiştirme hareketine tarihçilerin verdiği isim.
(bkz: BiRBiRiNi iTTiREREK iLERLEYEN KAViMLER)
(bkz: HOCAM ARKADAN iTiYORLAR)
kavimler göçünün nedenleri:

Çinlilerin baskıları
besin alanlarının tükenmesi
hastalıklar, kıtlıklar
yeni yerler tanıma, görme, ele geçirme isteği
hızlı nüfus artışı
avrupalılar ilk defa erkeklerdeki uzun saç olayını bu göçle öğrenmişlerdir.
bu olay doğu avrupada yaşayan germenlerin batıya göç ederek, avrupa daki yerli latin ve kelt kökenli halklarla karışmalarını sağlamıştır. böylece bugünkü avrupa halkları ortaya çıkmıştır. bu germenlerin bir kısmı daha sonra latin kültürünün etkisinde kalarak latinleşmişlerdir. örnek (bkz: franklar)
türklerin ana yurdu orta asyadan göç etmeye başlamasıyla bütün kavimlerin yerinden oynaması ve birbirine karışmasıdır... günümüz fransa ingiltere buna örnektir.

yürüyün göç ediyoruz
.......
balamir abi koş abi bütün milletler yerinden oynadı
+hakkat lan bak bak bak vandallar takla atıyo
-abi aynı domino taşı gibi yaa
+ulan ne milletmişiz herkezi yerinden oynattık bee
---barbar kavimler birbirine karıştı günümüz avrupası ortaya çıktı roma imparatorluğu ikiye ayrıldı ilkçağ bitti ortaçağ başladı
türklerin tarihi değiştiren ve şekillendiren en önemli kavimlerden biri olduğu iddaasını bir kez daha kanıtlayan olay. doğuya gidiyoruz çin seddi inşaa ediliyor, batıya gidiyoruz yer yerinden oynuyor, avrupa'da tüm kavimler yer değiştiriyor. *

atatürk 'ün türk tarih kurumu'nu kurmasının ne denli haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz.
hiç kimse değinmemiş. yahu adamlar neden türklerden kaçıyor. çünkü barbar kavimlerin kılıçları ve kalkanları adi demirden yapılma. bizim türkler çelik kılıçlarıyla bir vuruyorlar kılıç beş parça. mecbur kaçmak kalıyor barbarlar...
orta çağın feodal yapıya dönüşmesini tetikleyen, avrupanın siyasi birliğinin kurulmasında önemli payı olan hareket.
türklerin ceyran ettirdiği bir hadise olarak bilinsede asıl sorumluları çinliler dir. zira çinlilerin baskısından ve asimile olmama duygusundan ötürü hunlar batıya kayarak karadenizin kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan cermen kavmine ait toplulukları (vizigotlar,ostrogotlar, gebitler ve vandallar) batı'ya süreklenmelerine sebeb olmuştur. aslında hunların elin cermenini evinden,yurdundan,bağından, bağçesinden etmek gibi bir nieti yoktur. fakat nabacaksın işte, elin bacaksız çin'lisi kurmuş medeniyetini, geçmiş çoktan yerleşik hayata, teknoliji, taklit desen taa o zamanlardan mevcut, asimile edicekler canım hun'ları, e onlarda kaçmışlar anavatanlarından, göçmüşler başka diyarlara. cermenlerde barbar tabi, ne bilsin hunlu'yu, yaba, yaba diye ortalığı yaygaraya vererek dağılmışlar avrupanın batı kesimine. hal böyle olunca da olmuştur kavimler göçü ms. 375 yılında.
türklerin avrupaya attığı ilk kazıktır. daha sonra ardı arkası kesilmemiş zaten şimdi bedelini ödüyoruz.
türkler orta asyadan kaynaşmıştır. dünya kaymıştır.
(bkz: büyük göçler belgeseli)
(bkz: büyük göçler)
(bkz: kavimin cüzdanı evde unutması sonucu eve dönmesi)
türklerin ilk çağ kapayıp çağ açma hareketidir.
(bkz: istanbul un fethi)
(bkz: kavimler götü)
büyük hun imparatorluğunun dağılmasından sonra,balamir` önderliğinde başlayan büyük göç hareketidir.

asya nın batısındaki batı hunları 375 yılında, balamir önderliğinde karadeniz in kuzeyine gelerek bu mecraya yerleşmiş ve oradaki kavimleri yerinden oynatmıştır. donimo etkisi yaratan bu hareket, teee roma imparatorluğuna kadar ulaşmış ve onları dahi yer değiştirmeye zorlamıştır.

kavimler göçü, bugünki avrupa haritasının oluşması açışından çok büyük bir öneme sahiptir. ayrıca etnik olarak, kültürlerin tanışıp kaynaşmasına ve insan ırkında melezlenmeye de neden olmuştur.

kavimler göçü sonrası;
roma imparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmıştır. doğu roma imparatorluğu bizans adını alırken batı roma imparatorluğu 476 yılında tarihin tozlu yapraklarına gömülmüştür.
göç eden kavimler avrupanın yerli haklı ile karışıp bugünki etnik yapıyı oluşturmuşlardır. mesela germenler almanya yı, angola-saksonlar ingiltere` yi kurmuşlar, vs.vs.
krallıklar gücünü kaybetmişler ve feodalite yani derebeylik sistemi kurulmuştur.
yaşanan otorite boşluğundan faydalanan kilise skolastik düşünce * yapısını güçlendirmiş ve etkin kılmıştır.
avrupa` da hıristiyanlık yayılmıştır.
son olarak, kavimler göçü ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı kabul edilir.