1. 1.
    Kavgaya avantajlı durumda başlamak isteyen kişinin gerçekleştirdiği aktivite.
    1 ... old quiet stranger