1. 1.
    kavalın sesiyle sakinleşen sürüsünü daha kolay gütmeye çalışmaktadır.
    ... judas