1. 0.
    Nesli tükenmemiş kuştur. Tükeneni için

    (bkz: Dodo)
    1 ... trinitrotoluen