1. .
    çağrışım : katır tırnağı
    1 ... delikanlımühendis
  2. .
    (bkz: toynak)
    ... sıçtırtma lamasına