1. 2.
    össde birçok kişiyi mağdur eden kelime, mağdurları binlerle anlatılır. suç kelimede mi, yoksa onu kaba etleriyle yorumlayıp uygulayanlarda mı, karar sizin.
    ... fewzi1907
  2. 1.
    Bir ölçünün kaç katı alındığını gösteren sayı.
    ... italiano